Eneco

Heel Eneco schakelt om

015_Eneco_schakelt om2.jpg

Heel Nederland schakelt om

De missie van Eneco staat als een huis: duurzame energie van iedereen. Eneco is leider in de energietransitie en heeft een sterke marktpositie. Met circa 3.000 medewerkers bedient Eneco 5,3 miljoen klantcontracten. Zo helpen ze miljoenen bedrijven en huishoudens omschakelen naar duurzamere en slimmere energie.

De kersverse CEO, Ruud Sondag, wil de duurzame koers van Eneco onverminderd voortzetten. Tegelijkertijd formuleert hij heldere doelstellingen op het gebied van klantgerichtheid, samenwerking en executiekracht. In lijn met de missie heeft Eneco op 18 december 2018 haar nieuwe externe merkbelofte gelanceerd: ‘Heel Nederland schakelt om’. Eneco zet zich hiermee in om duurzame energie van iedereen te maken. Eneco helpt en begeleidt klanten proactief met omschakelen.

Heel Eneco schakelt om

Parallel aan de nieuwe externe positionering start Eneco met een intern verandertraject. De externe belofte maak je immers intern waar. Heel Nederland omschakelen vraagt om meer klantfocus, ketenbrede samenwerking en executiekracht. Het vraagt iets van de manier waarop Eneco zich organiseert en hoe collega’s met elkaar omgaan. Het vraagt om denken en handelen vanuit de klant, en dus om een interne beweging naar een nog klantgerichter bedrijf. Aan PROOF de vraag om de medewerkers op een inspirerende en effectieve manier hierin mee te nemen en te zorgen dat zij kunnen bijdragen aan de externe belofte. PROOF ontwikkelt samen met Eneco het concept: ‘Heel Eneco schakelt om’.

Hoe schakelt Eneco om?

In samenwerking met Eneco schrijft PROOF het veranderverhaal als vertrekpunt voor alle interne communicatie over het omschakelen. Het verhaal omschrijft de ambitie, hoe Eneco de ambitie gaat realiseren en wat Eneco daarvoor in werk stelt als organisatie.

Om het veranderverhaal concreet te maken ontwikkelt PROOF een integrale communicatieaanpak, waarin HR en Interne Communicatie samen optrekken om de verandering in gang te zetten en medewerkers te blijven betrekken. En om continu de koppeling (zichtbaar) te maken tussen het ‘wat’ van de strategie en het ‘hoe’, op individueel niveau. De aanpak bestaat uit twee communicatiestromen: Eneco-brede communicatie en communicatie via de lijn. Eneco-breed richt zich op het hogere doel: ‘heel Nederland schakelt om en wij zorgen dat iedereen mee kan doen’. Communicatie via de lijn stuurt op gedrag en manier van werken en dicht hiermee het gat tussen strategie en executie.

Eneco’ers vertellen

Eneco heeft een aantal enthousiaste medewerkers die hun collega’s graag helpt met omschakelen. Zij gaan de organisatie in op zoek naar inspirerende verhalen van medewerkers die omschakelen.

PROOF ontwikkelt blog- en videoformats voor medewerkers en voor de afdeling interne communicatie om ‘Heel Eneco schakelt om’ betekenis te geven. In ‘Wij zijn om!’ en ‘Omschakelen volgens…’ vertellen collega’s en de top over wat omschakelen voor hen betekent, hoe zij omschakelen of wat zij inspirerende voorbeelden in de organisatie vinden. In elk format wordt duidelijk dat omschakelen een continu proces is, een beweging die de organisatie gezamenlijk maakt.

015_Eneco_schakelt om3.jpg
Vloersticker

De stand van omschakelen

PROOF stelt voor om de voortgang van de gewenste veranderingen continu te blijven meten. Daarvoor ontwikkelt Eneco in samenwerking met Motivaction een analyse-instrument. PROOF ontwikkelt een voorstel waarmee deze enquête communicatief wordt aangejaagd en de resultaten teruggekoppeld. Met een prominente rol voor Ruud Sondag als personificatie van ‘heel Eneco schakelt om’. Uit de eerste meting van mei 2019 blijkt dat twee derde van Eneco inmiddels ‘in de stand van omschakelen staat’. Een goed startpunt voor de komende periode.

Meer weten?

Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Team-Bea-werk_01.jpg
Bea Aarnoutse
strategy director & partner

+31 6 21 844 402
bea@proof.nl