ABN AMRO

Morgen

Samen naar een nieuwe toekomst
In 2013 staat ABN AMRO voor een nieuwe uitdaging. Vijf jaar na de nationalisatie bereidt de bank zich voor om als zelfstandig bedrijf verder te gaan. En de uitdagingen van het postcrisis tijdperk het hoofd te bieden en daarmee een nieuwe stap te zetten in de geschiedenis van de bank.

Met deze enorme uitdagingen in het vooruitzicht moeten managers en medewerkers meegenomen worden in de doelstellingen van de bank en de rol die van hen werd verwacht. Maar hoe?

PROOF ontwikkelt het interne communicatieconcept ‘Morgen’ waarin het accent ligt op de toekomst in plaats van het verleden, in lijn met de merkpositionering ABN AMRO ‘Bank anno nu’.

De essentie van het interne communicatieconcept ‘Morgen’ is dat de bank iedere dag vanzelf een beetje beter wordt als medewerkers zich focussen op de wereld van morgen. Door proactief te handelen, door te bouwen aan vertrouwen en door een gezonde ambitie na te streven.

Vertrouwd, deskundig en ambitieus
Deze drie kernwaarden vormen de basis voor de interne strategie en de daaruit voortkomende communicatie. Tijdens nationale en internationale leiderschapsdagen informeert de Raad van Bestuur het management persoonlijk over de nieuwe strategie. PROOF ontwikkelt hiervoor diverse middelen zoals films, presentaties. En voor de internationale events een online portal waar collega’s zich kunnen aanmelden voor het event en aanvullend materiaal kan worden gedownload.

De Raad van Bestuur houdt daarnaast verschillende sessies waarbij de 20.000+ medewerkers vragen konden stellen. Alles erop gericht om de vragen zo eerlijk en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Het leidt tot levendige discussies tussen Raad van Bestuur en medewerkers.

PROOF ontwikkelt verder een eenmalige strategiekrant voor alle medewerkers vanABN AMRO, een e-zine en een magazine voor de structurele communicatie.

Het resultaat is een succesvol, award winning, gezamenlijk, geïntegreerd concept dat ervoor zorgt dat de medewerkers van ABN AMRO met trots en vertrouwen aan de slag gaan met ‘Morgen’.

041_ABN_Tomorrow_01-7.jpg