NFU

Uitrol VIP programma

De zorg wordt steeds complexer maar ondertussen verlaten steeds meer verpleegkundigen hun vak. Om hen toch te blijven binden en boeien ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met alle umc’s het Verpleegkundigen Innoveren en Professionaliseren (VIP) programma.

Talenten en wensen

Niet het opleidingsniveau bepaalt voortaan de functiedifferentiatie maar de talenten en wensen van de verpleegkundige zelf. Het VIP-programma richt zich daarom op het optimaal matchen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met de mens achter de verpleegkundige. Uiteraard in overeenstemming met de zorgvraag en de samenstelling van het team om ook in de toekomst de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te kunnen garanderen.

Belofte

In samenwerking met de NFU en in afstemming met verpleegkundigen ontwikkelt PROOF een helder en aansprekend verhaal met de why, how, what van het VIP-Programma. De belofte ‘de beste zorg voor jouw talent’ stimuleert verpleegkundigen om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling en met het VIP-Programma aan de slag te gaan. Dit verhaal vormt de basis voor alle communicatie over het VIP-Programma. Het is onder andere doorvertaald in een praatplaat (alle informatie op 1 A4tje) om het VIP-Programma bij diverse stakeholders kort en krachtig onder de aandacht te kunnen brengen.

Maatwerk

De snelheid waarmee het programma wordt geïmplementeerd verschilt per umc. Daarom ontwikkelt PROOF een maatwerk communicatie-aanpak die per umc kan worden ingevuld en toegepast. Die bestaat uit onder andere een fasering in communicatie, feedbackloop en methode om best practices (intern en extern) te delen. PROOF ontwikkelt ook bijbehorende toolkits die leidinggevenden kunnen ondersteunen in communicatie met verpleegkundigen. Daarnaast zijn ambassadeurs aangewezen die binnen elk umc de verhalen van verpleegkundigen die actief aan de slag zijn gegaan met hun eigen ontwikkeling kunnen ophalen. Momenteel ontwikkelen we een film waarin verhalen umc-breed gedeeld worden om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Praatplaat als onderdeel van de toolkit

Want to know more?

Contact us. We will be happy to tell you more.

Team-Bea-werk_01.jpg
Bea Aarnoutse
strategy director & partner

+31 6 21 844 402
bea@proof.nl