NLR

Eeuwig begint vandaag

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is dé nationale kennisorganisatie op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Een wereldwijde autoriteit met een Nederlandse basis, met als missie om de lucht- en ruimtevaart duurzamer, veiliger, efficiënter en effectiever te maken.

Dat doet NLR in een complex werkveld. Want de uitdagingen in de aerospace industrie zijn altijd groter dan de mogelijkheden van vandaag. Zo neemt fysieke- en cyberveiligheid wereldwijd als thema toe. Maar ook de uitbreiding van internationaal luchtverkeer, digitalisering, en Europese ontwikkelingen op gebied van defensie- en veiligheidsbeleid hebben impact op de organisatie. In 2019 bestaat NLR ook nog eens honderd jaar. Reden genoeg voor NLR om een scherpe nieuwe strategie op te stellen. NLR gaat voor het behouden en uitbreiden van haar autoriteitspositie. Daar begint NLR nu mee. Want eeuwig begint vandaag.

De belangrijkste opdracht voor NLR de komende periode is een lerende, wendbare organisatie te worden om continu mee te kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen in de sector en voorop te lopen met kennisontwikkeling en innovaties. Dat vraagt om een cultuur waarin professionals zich open en lerend opstellen, dialoog wordt gevoerd en verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. PROOF krijgt de opdracht om samen met NLR te helpen bij deze uitdaging en het creëren van alignment rondom de nieuwe strategie.

Het begint met een aansprekend en visueel verhaal

PROOF begint met de doorvertaling van de strategie naar een trotsmakend en inspirerend verhaal en naar een praatplaat die de strategie overzichtelijk en visueel maakt. In het verhaal worden medewerkers meegenomen in de heritageen in de visie op de komende jaren, de stappen die daarom gezet worden en welke bijdrage medewerkers daaraan leveren.

Een concept zorgt voor samenhang

In lijn met het eeuwige bestaan en de ambitie voor de toekomst ontwikkelt PROOF het concept: 2019/2119. Want NLR gaat voor minstens nóg een eeuw. Maar claiming the next century gaat in stappen. Voor altijd een autoriteit blijven binnen het vakgebied gaat niet vanzelf. Elk jaar gaat NLR verder met het veroveren van de eeuw.

033_ NLR_Eeuwig begint vandaag_02.jpg

Helder ritme in communicatie creëert consistentie

Om de beweging naar een toekomstgerichte en lerende organisatie op gang te krijgen stellen we een communicatieritme op. Dit helpt NLR om consistentie in interne communicatie te verhogen.

De kick-off van de strategie vindt juni 2018 plaats op een groot zomerfeest voor alle collega’s. PROOF helpt NLR bij de organisatie en invulling van dit moment, waar interactie en balans tussen inhoud en funcentraal staan. Een moment van terugblikken en vooruitkijken. Het directieteam krijgt een podium om medewerkers persoonlijk mee te nemen in de strategie. En medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun eigen perspectief te delen. Bijvoorbeeld tijdens het plenaire onderdeel, door een reactie te geven met een catchbox microfoon. Of door een persoonlijke wens voor de toekomst van NLR op te hangen in een van de wensbomen op het terrein. De dag wordt positief ontvangen, en geeft medewerkers een voorproefje van de nieuwe (communicatieve) wind die door NLR gaat waaien.

Leidinggevenden onmisbaar in de transitie naar een wendbare organisatie

Ondertussen is NLR daarna met leidinggevenden aan de slag gegaan. Centraal staat hetophalen van input, waarmee NLR in leiderschapsontwikkeling optimaal kan aansluiten bij de wensen en behoeften die leven. Binnen interactieve workshops komen onderwerpen als feedback geven en ontvangen, storytelling, en kijken in kansen in plaats van denken in problemen aan bod.

Deze dagen vormen een belangrijke eerste stap binnen het waarmaken van de transitie. Want alleen met een leiderschapsstijl die op de toekomst is gericht en een lerende organisatie ondersteunt, zorgt NLR dat zij ook de volgende 100 jaar kan claimen als autoriteit. Eeuwig begint vandaag.