PostNL

De post in een veranderende wereld

PostNL bestaat 200 jaar. In al die jaren heeft de organisatie talloze ontwikkelingen doorgemaakt en de wereld is nu in niets meer te vergelijken met hoe het was toen het bedrijf ooit begon. Brieven worden steeds minder gepost, en tegelijkertijd neemt het aantal te bezorgen pakketten exponentieel toe door internetaankopen. In een wereld waarin technologie het leven van mensen beheerst, gaat PostNL op zoek naar welke betekenis de organisatie heeft. Voor de verzenders, bezorgers en ontvangers van post. PostNL heeft behoefte aan een nieuwe corporate story.

Co-creatief werken

PostNL formuleert een heldere visie op de toekomst, waarin de essentie van PostNL centraal staat: mensen verbinden. Nu en in de toekomst. Gebruikmakend van nieuwe technieken. In co-creatie met de afdelingen Communicatie en Strategie van PostNL stelt PROOF een verhaal op waarin op een inspirerende manier wordt verteld in welke wereld PostNL opereert, wat de visie op de toekomst is en wat de weg daar naartoe is. Het verhaal – de compelling story – wordt gebaseerd op de visie en strategie van PostNL en diverse gesprekken met medewerkers door alle lagen van de organisatie. Het resultaat: een helder en inspirerend verhaal dat breed gedragen wordt.

Het verhaal tot leven brengen

De compelling story vormt de basis van alle vervolgcommunicatie. De eerste uitdaging is om iedere medewerker mee te nemen in het toekomstverhaal van PostNL. Hierin zijn de visualisatie en de manier van communiceren van groot belang. De compelling story wordt gevisualiseerd in een film, waarin een presentator door verschillende settings loopt. Deze settings verbeelden de diverse werelden waarin PostNL opereert. Hij vertelt hoe PostNL klanten nu en in de toekomst bedient en hoe PostNL de werelden en vooral de mensen met elkaar verbindt. De film heet dan ook Seamless connections.

Iedereen meenemen

Een eerste stap om medewerkers mee te nemen in de compelling story, is ze letterlijk onderdeel te laten zijn. De film wordt opgenomen met zo’n 40 PostNL’ers, ieder met een eigen rol. Ook wordt er een making-of gemaakt, waarin PostNL’ers over hun bijdrage aan de film vertellen en CEO Herna Verhagen meer toelichting geeft op de strategie.

Van de film en de making-of zijn een Engelse en Nederlandstalige versie gemaakt. De film wordt getoond aan senior managers in een jaarlijkse bijeenkomst. Ze gaan direct aan de slag in workshops, om het verhaal in eigen woorden te vertellen. Daarna wordt de film ook aan medewerkers getoond en relevant gemaakt, waarbij managers de toelichting kunnen geven en het verhaal concreet kunnen maken voor het dagelijkse werk van hun eigen team. Het raamwerk is neergezet. Het is nu aan elk bedrijfsonderdeel om er op een eigen manier invulling aan te geven.

031_PostNL_Postal service in a changing world_01-6.jpg
Achter de schermen

Basis voor intern én extern

De compelling story maakt het verhaal over de toekomst van PostNL inzichtelijk voor medewerkers en vormt de opmaat voor de strategy update van PostNL, waarin het bedrijf de buitenwereld – vooral de financiële wereld – informeert over zijn strategie op weg naar 2020. Zo vormt een verhaal met de juiste dosis informatie en inspiratie de stevige basis voor een succesvol vervolg.