Verbeter samen met je collega’s de employee experience

10 May 2021

De coronacrisis dwingt organisaties om zichzelf opnieuw uit te vinden. Los van de strategie die misschien wel verandert, verandert bij veel organisaties de manier van werken, van leidinggeven, van leren en van bijvoorbeeld onboarden. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich verbonden blijven voelen, weten hoe ze kunnen bijdragen en elke dag het beste van zichzelf geven? Door niet voor medewerkers te denken, maar door ze te betrekken, naar hen te luisteren en iets te doen met de ontvangen input.

Wil jij de employee experience binnen jouw organisatie verbeteren? Ga dan samen met je medewerkers aan de slag tijdens de Employee Journey Workshop. De workshop vindt volledig online plaats, in lijn met de meest recente richtlijnen van het RIVM.

 • Design thinking
  Tijdens de workshop maken we gebruik van het employee journey model (©PROOF) en design thinking. Uitgangspunt is dat de medewerker centraal staat. Je begint met in kaart te brengen wat er leeft en wat de wensen en behoeften zijn van de medewerkers. Daarna betrek je hen actief bij het ontwikkelen van oplossingen. Omdat je afstemt en ontwikkelt met je medewerkers – liefst een dwarsdoorsnede van de organisatie – is er voor aannames en onderbuikgevoelens weinig ruimte. Ook bij de implementatie blijf je medewerkers actief betrekken door te meten hoe de oplossingen werken en bij te sturen waar nodig.

 • Aan de slag
  Na de workshop kun je meteen al starten met het verbeteren van de employee experience. Met oplossingen die zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkeld samen met medewerkers.

 • Intake
  Samen met jou bereiden we de workshop voor. Tijdens een intake formuleren we de vraag waarvoor een oplossing nodig is. Je kunt een concrete vraag hebben, bijvoorbeeld hoe gaan we in de toekomst om met thuiswerken. Of algemene verbeteringen binnen de employee journey willen realiseren, bijvoorbeeld welke lessen hebben we geleerd in tijden van corona en hoe gaan we die benutten?

 • Workshop
  De workshop vindt volledig online plaats, bij voorkeur verdeeld over twee dagen. De workshop bestaat uit drie onderdelen:

  1. Kennis: vanuit PROOF wordt de sessie door twee experts begeleid. Je ontmoet de auteurs van het boek ‘De employee journey’ en leert over de basisprincipes van een optimale employee experience.
  2. Probleemdefinitie: de daadwerkelijke vraag wordt samen met je medewerkers geformuleerd. Zo krijg je tegelijkertijd inzicht in de bestaande wensen en behoeften. Je brengt samen in kaart hoe medewerkers willen werken, wat ze verwachten van leidinggevenden en wat ze nodig hebben om optimaal te presteren.
  3. Oplossing: vervolgens ga je samen aan de slag voor passende en vernieuwende oplossingen. Oplossingen die antwoord geven op het vraagstuk en deels ook helpen om onderliggende problemen aan te pakken. Alles wordt samengevat in een concreet actieplan.
 • Resultaat
  Het resultaat van de sessie bestaat uit één of meer concrete oplossingen die door jou en je medewerkers zijn bedacht. Indien gewenst kunnen de workshopleiders ondersteunen bij de uitwerking en uitrol daarvan in de organisatie.

 • Voor wie?
  Deze workshop is voor iedereen die beseft dat een goede employee experience essentieel is voor het succes van de organisatie. En die gelooft in innovatiekracht door co-creatie. Belangrijk is dat de medewerkers die deelnemen aan de workshop (maximaal 12) een goede afspiegeling vormen van de organisatie.

 • Kosten
  De kosten zijn afhankelijk van het vraagstuk en de voorbereiding die dat vraagt. Neem gerust contact met ons op voor een inschatting van de kosten.

Voor meer informatie.

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Team-Wenda-werk_01.jpg
Wenda Bolink
strategy consultant

+31 6 41 815 355
wenda@proof.nl