5 vragen aan Marjolein Balemans

20 september 2021
026_5 vragen_Marjolein Balemans_01-6.jpg

“Verandering begint bij de wil om dingen anders te doen,” vertelt Marjolein Balemans, Manager HR bij het Antoni van Leeuwenhoek. PROOF ging met haar in gesprek over de wil om te veranderen en de rol van leidinggevenden.

1. Organisatieverandering slaagt alleen als medewerkers weten, willen en kunnen. Waarom springt ‘willen’ er voor jou uit?
‘Bij organisatieverandering is het weten, willen en kunnen van medewerkers alle drie van belang. Maar verandering begint bij de wil om dingen anders te doen. Ik focus mij dan ook voornamelijk op hoe mensen gemotiveerd worden voor verandering. In het Antoni van Leeuwenhoek , maar ook bij mijn vorige werkgever KLM, heb ik het geluk dat er een enorme gedrevenheid en energie is onder medewerkers om bij te dragen aan de purpose van de organisatie. Dat zit in de genen. Dan ben je al een heel eind. In de organisatieveranderingen die wij doormaken richt mijn afdeling zich op het aanwakkeren van dat vuur: wat moeten we doen om nog beter in staat te zijn onze ambitie te realiseren? De samenwerking met communicatie is daarin voor mij heel waardevol. We trekken veel samen op in het belang van de medewerker.’

2. Hoe doen jullie dat, ‘het vuur aanwakkeren’?
‘Vanuit HR zijn we de afgelopen jaren aan de slag gegaan met het leiderschap. We willen meer verantwoordelijkheid neerleggen in de lijn. Maar dat is niet wat we in ons ziekenhuis gewend zijn. Leidinggevenden, en dan met name de hoogopgeleide leidinggevenden met een bèta-achtergrond, willen het liefst heel heldere instructies voor wat er van ze verwacht wordt.’

De ruimte en verantwoordelijkheid om binnen de teams invulling te geven aan de ambitie is nodig om echte verandering in gang te zetten."
026_5 vragen_Marjolein Balemans_01-4.jpg
026_5 vragen_Marjolein Balemans_01-5.jpg

3. Meer verantwoordelijkheid in de lijn, waarom is dat zo belangrijk?
‘De ruimte en verantwoordelijkheid om binnen de teams invulling te geven aan de ambitie is nodig om echte verandering in gang te zetten en alle medewerkers daarin goed mee te nemen. Wij willen leidinggevenden meer vrijheid bieden en hun uitdagen gebruik te maken van deze vrijheid. Leidinggevenden kennen hun medewerkers het beste en kunnen het beste inschatten wat er speelt en waar hun team of medewerker behoefte aan heeft.’

4. Kan je een voorbeeld noemen van wanneer leidinggevenden die vrijheid kregen?
‘Kort na de start van de coronacrisis hadden leidinggevenden het gevoel dat zij hun rol onvoldoende konden pakken. We communiceerden in de crisisstand organisatie breed en ook heel snel om iedereen direct goed te kunnen informeren. We maakten toen een pas op de plaats om leidinggevenden de kans en vrijheid te geven hun teams te informeren en beslissingen te nemen die bij de behoeften van hun teams aansloten. Dat betekent soms dat medewerkers een dag later op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen, maar je equipeert de leidinggevende wel beter.’

Ons werk verandert. En het is aan communicatie en HR om daar het voortouw in te nemen."

5. Eerder noemde je de samenwerking met communicatie waardevol. Wat zie jij als de grootste uitdaging voor HR en communicatie voor de komende tijd?
‘Het werkende leven gaat er heel anders uitzien. Zo ook aan het bed: artsen hebben nu kunnen wennen aan consulten via beeldbellen. Zij komen tot het inzicht dat sommige consulten online kunnen blijven plaatsvinden. Ons werk verandert. En het is aan communicatie en HR om daar het voortouw in te nemen. Over HR thema’s van de toekomst na te denken. Ons in communicatie op de toekomst te richten. En zo de organisatie stapsgewijs mee te nemen en voor te bereiden. Ook ik ervaarde in het begin van de coronacrisis weerstand tegen vergaderingen via Teams. Maar, met behulp van mijn jongere teamgenoten, ben ik er stap voor stap aan gewend en ben ik er ook de voordelen van gaan inzien. Zo zie ik dat – in het groot – bij alle organisatieveranderingen.’

Meer weten over hoe blije medewerkers verandering duurzaam succesvol maken? Lees er alles over in PROOF’s zesde boek Happy change. Bestel het hier.