De HR trendmonitor

18 October 2021

Only in Dutch

Wat wil de werkende Nederlander wel en wat niet? De HR- trendmonitor brengt elk kwartaal de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld. Een onmisbare tool nu meer medewerkers om zich heen kijken. Want, zo laten de resultaten zien, het vertrouwen in de arbeidsmarkt krabbelt steeds verder op. Het merendeel schat zijn eigen kansen voor de komende twee jaar positief in.

In deze krappe arbeidsmarkt is aandacht voor het aantrekken en behouden van talent cruciaal. Dit begint bij het luisteren naar ieders behoeften. Dit keer: de resultaten van Q3 in 2021.

Vrijheid in werk

Uit de resultaten van de HR trendmonitor blijkt dat de meeste werkende Nederlanders zekerheid, vrijheid en collegialiteit het belangrijkste vinden in hun werk. De behoefte aan vrijheid neemt verder toe. Sinds de coronacrisis delen veel werkende Nederlanders graag zelf hun werk en werktijden in.

  • Tip: zorg dat je als organisatie je medewerkers genoeg ruimte geeft om hun werk(tijd) zo goed mogelijk in te delen. Passend bij de werk-/privé balans, maar vooral ook op een manier die de werkkwaliteit en samenwerking met collega’s ten goede komt.

Professionele ontwikkeling

Aandacht voor professionele ontwikkeling leeft steeds meer onder medewerkers. Veel werkende Nederlanders hebben het gevoel dat hun professionele ontwikkeling tijdens corona stil heeft gestaan. Een vijfde van de medewerkers is niet tevreden over het huidige ontwikkelaanbod en een derde vindt dat ze te weinig tijd en ruimte voor hun ontwikkeling krijgen. Twee derde daarvan overweegt daarom de overstap naar een andere baan. Om verloop van medewerkers te voorkomen is investeren in ontwikkeling van medewerkers dan ook belangrijk.

  • Tip: neem als organisatie het ontwikkelaanbod onder de loep en zorg dat medewerkers inzicht krijgen in de doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie. Vraag medewerkers waar zij interesse in hebben en waar behoefte aan is. Koppel terug wat je hoort en laat zien wat de organisatie op basis van de input doet.

Vitaliteit

Afgelopen jaar was vitaliteit van medewerkers, en zeker vitaliteit op afstand, een belangrijk thema in bijna elke organisatie. Nog steeds vindt ongeveer een derde van de werkenden de werkdruk momenteel te hoog. En vergeleken met vorig kwartaal hebben zelfs meer mensen moeite om het werk aan het eind van de dag los te laten. Daarom verwachten medewerkers van hun werkgever dat vitaliteit ook dit jaar veel aandacht krijgt.

  • Tip: voorzie medewerkers, zeker omdat hybride werken blijvend is, van tips en handvatten om met hun eigen vitaliteit aan de slag te gaan. En breng de initiatieven op het gebied van vitaliteit structureel bij je medewerkers onder de aandacht.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie is binnen veel organisaties een steeds groter thema. Het merendeel van de medewerkers geeft aan zichzelf te kunnen zijn op het werk, dat afwijkende meningen worden getolereerd en ongepast gedrag wordt afgekeurd. De jongste (Gen-Z) en oudste (60-plussers) werkende generaties hebben meer last van ongelijke behandeling of discriminatie. Voornamelijk op het gebied van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof-/levensovertuiging en geslacht.

  • Tip: het is belangrijk dat organisaties hun medewerkers laten zien dat ze actief bezig zijn met dit thema, want ook in de maatschappij en de politiek leven thema’s als diversiteit en inclusie meer dan ooit.

028_De HR trendmonitor_01-8_1px.jpg

Er is genoeg werk aan de winkel als het gaat om medewerkers na een moeizaam jaar werken op afstand opnieuw te binden en te boeien. Medewerkers verwachten voor de tweede helft van dit jaar dat er binnen hun organisatie wordt gewerkt aan een open en veilige werkomgeving waarin vitaliteit en professionele ontwikkeling hoog op de agenda staan.

  • Tip: PROOF’s laatste boek, Happy change, gaat over hoe medewerkers te betrekken bij duurzame veranderingen. Meer informatie daarover staat hier of neem direct contact op met Bea Aarnoutse of Katinka Huijberts voor een goed gesprek over Happy change.

028_De HR trendmonitor_01-8_1px.jpg

De HR-trendmonitor is een gezamenlijk initiatief van Sparkey HR strategy & insights (powered by Motivaction) en PROOF.

Meer weten?

Neem contact met ons op, we vertellen we je graag meer.

Team-Bea-werk_01.jpg
Bea Aarnoutse
strategy director & partner

+31 6 21 844 402
bea@proof.nl

Meer weten?

Neem contact met ons op, we vertellen we je graag meer.

Team-Katinka-werk_01-2.jpg
Katinka Huijberts
managing director

+31 6 54 230 117
katinka@proof.nl