De HR trendmonitor

20 April 2022

Only in Dutch

Wat wil de werkende Nederlander wel en wat niet? De HR- trendmonitor brengt elk kwartaal de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld. Een onmisbare tool nu meer medewerkers om zich heen kijken. Want, zo laten de resultaten zien, het vertrouwen in de arbeidsmarkt krabbelt steeds verder op. Het merendeel schat zijn eigen kansen voor de komende twee jaar positief in.

In deze krappe arbeidsmarkt is aandacht voor het aantrekken en behouden van talent cruciaal. Dit begint bij het luisteren naar ieders behoeften. Dit keer: de resultaten van Q1 in 2022.

Loyaliteit van medewerkers

De gemiddelde eNPS (=employee net promotor score) in Nederland is 40 (52% geeft een 8 of hoger, 12% geeft een 0-5). Het grootste deel van de werkende Nederlanders is Promotor. Zij zijn ambassadeurs en bevelen hun werkgever actief aan. 36% zijn Passives. Zij zijn tevreden maar niet zodanig dat zij hun werkgever aanbevelen aan anderen. 25% is een Detractor. Dit zijn ontevreden medewerkers en die mogelijk actief opzoek zijn naar een nieuwe baan.

  • Tip: zorg dat je zicht houdt op de eNPS scores binnen jouw organisatie zodat je een beeld hebt bij de loyaliteit en tevredenheid van je medewerkers. Zo weet je wie je in kan zetten als ambassadeur of wie je juist extra in de gaten moet houden omdat deze collega misschien van plan is om jouw organisatie te verlaten, als je geen actie onderneemt.

Sociale veiligheid

Met de huidige ontwikkelingen en de ‘me-too’ affaires die zich opstapelen krijgt sociale veiligheid een steeds grotere prioriteit binnen organisaties. Medewerkers verwachten ook dat hun werkgever hier actief actie op onderneemt. Hoewel de meeste werkende Nederlanders aangeven het gevoel te hebben zichzelf te kunnen zijn bij hun huidige werkgever, is er wat betreft communicatie over thema’s als ‘seksueel ongewenst gedrag’ en ‘beleid en protocol’ nog een wereld te winnen.

  • Tip: zorg dat sociale veiligheid en beleid om sociale veiligheid te waarborgen continu onderwerp van gesprek zijn. Help leidinggevenden om deze thema’s binnen hun team bespreekbaar te maken en communiceer regelmatig over het beleid en de kaders die gelden binnen jouw organisatie.

Leiderschapsstijl

Medewerkers hebben de grootste voorkeur voor een leidinggevende die ze aanstuurt als facilitator: een leidinggevende die ondersteunt en zorgt dat het team zijn werk goed kan doen.

Uit de resultaten blijkt dat de voorkeur wat betreft leiderschapsstijl per persoon verschilt. Hoger opgeleiden zien hun leidinggevende liever niet als regisseur die besluitvaardig is en stuurt op deadlines. Terwijl jongere medewerkers hier juist wel een voorkeur voor hebben.

  • Tip: hoe medewerkers het liefst worden aangestuurd door hun leidinggevende verschilt. Tegelijkertijd is niet iedere leiderschapsstijl bij elke leidinggevende even passend. Zorg dat je zicht hebt op de behoefte van medewerkers en het profiel van de leidinggevenden binnen jouw organisatie. Help leidinggevenden om hun sterke punten als leider verder te ontwikkelen en equipeer ze om te kunnen schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen mocht dit nodig zijn. Maar wel op een manier die bij de leidinggevende past.

Genoeg werk aan de winkel dus als het gaat om medewerkers binden en boeien. Zeker na een twee jaar voornamelijk werken op afstand. Medewerkers verwachten ook dit jaar dat er binnen hun organisatie wordt gewerkt aan een open en veilige werkomgeving waarin sociale veiligheid en leiderschap hoog op de agenda staan.

  • Tip: PROOF’s laatste boek, Happy change, gaat over hoe medewerkers te betrekken bij duurzame veranderingen. Meer informatie daarover staat hier of neem direct contact op met Bea Aarnoutse of Katinka Huijberts voor een goed gesprek over Happy change.

De HR-trendmonitor is een gezamenlijk initiatief van Sparkey HR strategy & insights (powered by Motivaction) en PROOF.

Meer weten?

Neem contact met ons op, we vertellen we je graag meer.

Team-Bea-werk_01.jpg
Bea Aarnoutse
strategy director & partner

+31 6 21 844 402
bea@proof.nl

Meer weten?

Neem contact met ons op, we vertellen we je graag meer.

Team-Katinka-werk_01-2.jpg
Katinka Huijberts
managing director

+31 6 54 230 117
katinka@proof.nl