Interne communicatie vraagt om structurele aandacht

20 May 2020

Door: Bea Aarnoutse, strategy director & partner bij PROOF

De media staan er vol mee: ook het belang van goed communiceren met medewerkers wordt gezien. Mooi. Maar de vraag is: blijft het zo? Aandacht voor interne communicatie vraagt namelijk structureel om meer aandacht. Het is essentieel dat interne communicatie wordt gezien als een vak en dat de professionals die dit uitoefenen zich daar ook naar gedragen. Verandering is namelijk een constante: en dat vraagt om constante aandacht voor de gehele employee journey. Eén van de belangrijkste factoren waaraan een organisatie kan werken om de employee experience te beïnvloeden is interne communicatie.

Moedige professionals

Een sterke reputatie, tevreden en loyale klanten… allemaal worden ze bepaald door medewerkers. Tevreden medewerkers zijn gelukkige klanten, zo simpel is het – en dat is wat op lange termijn bedrijfswaarde genereert. Aandacht voor een impactvolle employee journey helpt om bij te dragen aan tevreden medewerkers.

Hiervoor zijn echter professionals nodig die contact zoeken en verbinding maken met andere faciliterende organisatieonderdelen, met de business en met de directie. Professionals die begrijpen dat interne communicatie meer inhoudt dan het produceren van ‘glanzende’ communicatiemiddelen namens hun interne opdrachtgevers; die passie hebben voor het samenbrengen van interne communicatie gedurende de gehele employee journey, die willen luisteren naar wat er speelt in hun organisatie en die bereid zijn te werken aan het verbeteren van de manier waarop hun organisatie communiceert. Professionals met diepgaande kennis van hun interne doelgroepen en die bewust nadenken over hoe ze hun boodschap kunnen overbrengen en de dialoog blijvend kunnen faciliteren.

Consistentie is de sleutel

Goede interne communicatie is gebaseerd op duidelijke, relevante en consistente berichten. Het sleutelwoord is alignment. Communicatie en HR moeten samenwerken met de business om ervoor te zorgen dat medewerkers weten waar de organisatie voor staat, wat ze wil bereiken en hoe ze daar naartoe wil gaan. Van daaruit kunnen ze bepalen hoe ze medewerkers betrekken, stimuleren en helpen om bij te dragen aan een constant veranderende organisatie.

Inconsistenties in communicatie hebben invloed op de geloofwaardigheid, focus en motivatie. Hetzelfde geldt voor slecht functionerende of verouderde systemen, bureaucratie of interne politiek. Omdat medewerkers moeten voelen dat de woorden overeenkomen met de realiteit en dat wat van hen verwacht wordt. Op deze manier wordt communicatie door iedereen gedeeld, en de rol van de interne communicatieprofessional is om dit te beïnvloeden door de relevante dialoog te vergemakkelijken en het een permanent onderdeel van de communicatiestrategie te maken.

De business case maken

Sterke interne communicatie gebeurt alleen met steun van het senior management en, cruciaal, een budget voor een lange termijn aanpak. Omdat systematisch werken aan afstemming ook een vorm van kwaliteitsaandrijving is, van analyse tot strategie en van concept tot uitvoering, gaat het om meten en waar nodig bijstellen. Als het senior management niet gelooft in investeren in de employee journey heeft het weinig zin om door te gaan. Structurele aandacht voor medewerkers vraagt ook om een intern communicatiebudget.

Constante verandering vraagt constante aandacht

Investeren in een optimale employee journey, opent deuren. Deze tijd van constante verandering vraagt om constante sturing. En dat vraagt ook om interne communicatie als strategische aanjager.

Meer weten?

Neem contact op met PROOF voor meer informatie over betrokkenheid en alignment.

Team-Bea-werk_01.jpg
Bea Aarnoutse
strategy director & partner

+31 6 21 844 402
bea@proof.nl